Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web Nail Box Xinh. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, hãy đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng trang web của chúng tôi ngay lập tức.

 1. Thông Tin Trên Trang Web:
  • Mọi thông tin, hình ảnh và nội dung khác trên trang web Nail Box Xinh được cung cấp với mục đích thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ hoàn chỉnh của thông tin này.
 2. Sử Dụng Trang Web:
  • Bạn đồng ý sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định áp dụng.
  • Bạn cam kết không sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi gian lận, đe dọa, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.
 3. Bản Quyền:
  • Tất cả các nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, video và âm nhạc, đều là tài sản của Nail Box Xinh hoặc các bên sở hữu tương ứng. Việc sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản là vi phạm bản quyền.
 4. Liên Kết Tới Trang Web Thứ Ba:
  • Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của bất kỳ trang web nào mà không phải là của chúng tôi.
 5. Thay Đổi Trang Web:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc ngừng hoạt động của bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ trang web Nail Box Xinh mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc thay đổi này.
 6. Miễn Trừ Trách Nhiệm:
  • Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính đúng đắn và tin cậy của thông tin trên trang web, nhưng chúng tôi không đảm bảo rằng trang web sẽ không có lỗi hoặc không bị gián đoạn.
 7. Luật Áp Dụng:
  • Các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của [địa điểm của công ty]. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết theo luật pháp này.

Những điều khoản và điều kiện trên là cơ sở cho việc sử dụng trang web của Nail Box Xinh. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.