Chính sách bảo mật thông tin

Trên trang web Nail Box Xinh, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo ra một môi trường an toàn và tin cậy cho mọi người dùng. Chính sách bảo mật này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

 1. Thông Tin Thu Thập:
  • Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin không cá nhân, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập và trang web bạn đã truy cập trước đó.
  • Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và số điện thoại để thực hiện các giao dịch mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ.
 2. Sử Dụng Thông Tin:
  • Chúng tôi sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.
  • Thông tin thu thập tự động có thể được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 3. Bảo Mật Thông Tin:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để ngăn chặn mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép.
  • Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin truyền qua internet và lưu trữ thông tin cá nhân trong một môi trường an toàn.
 4. Tiết Lộ Thông Tin:
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi hoặc của người khác.
  • Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi cũng phải tuân thủ các quy định bảo mật tương tự và chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
 5. Quyền Lựa Chọn và Truy Cập:
  • Bạn có quyền chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng của trang web.
  • Bạn có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được cập nhật và điều chỉnh theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong pháp luật hoặc trong các thực tiễn tốt nhất của ngành công nghiệp. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này.