Chính sách và quy định chung

Chào mừng bạn đến với Nail Box Xinh! Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ với bạn về các chính sách và quy định mà chúng tôi tuân thủ để tạo ra một trải nghiệm trực tuyến an toàn, thú vị và hấp dẫn cho mọi người dùng. Dưới đây là các quy định và chính sách chung mà chúng tôi áp dụng trên trang web của chúng tôi:

 1. Chấp Nhận và Tuân Thủ:
  • Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong các chính sách và quy định này.
  • Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của chính sách hoặc quy định này, chúng tôi khuyến khích bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
 2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
  • Tất cả các nội dung, hình ảnh, logo và tài nguyên khác trên trang web của chúng tôi là tài sản của Nail Box Xinh và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.
  • Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng bất kỳ tài nguyên nào từ trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản từ chúng tôi.
 3. Trách Nhiệm Người Dùng:
  • Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và thông tin cá nhân của mình khi sử dụng trang web của chúng tôi.
  • Bạn không được sử dụng trang web của chúng tôi để thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định nào khác.
 4. Chính Sách Bảo Mật:
  • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ cho các mục đích cần thiết như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 5. Giải Quyết Tranh Chấp:
  • Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng và công bằng thông qua phương tiện hòa giải hoặc pháp luật.
 6. Thay Đổi và Cập Nhật:
  • Chúng tôi có thể điều chỉnh và cập nhật các chính sách và quy định này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong quy định pháp luật hoặc trong các thực tiễn tốt nhất của ngành công nghiệp.
  • Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web của chúng tôi và bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin.
 7. Liên Hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản ánh nào về các chính sách và quy định của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp dưới đây.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ các chính sách và quy định của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp một trải nghiệm trực tuyến an toàn và tích cực cho tất cả các người dùng của Nail Box Xinh.